Life Members

Dr. Ashok K. Behuria

 

Shri Khalid Jehangir

 

Shri Miraan Punjabi

 

Prof. Saleem Kidwai

 

Prof. T. K. Oommen

 

Ms. Gurleen Bhasin

 

Dr. Smruti S. Pattnaik

 

Mr. Prateek Joshi

 

Mr. Siddharth Acharya

 

Dr. Shamshad Ahmad Khan,

 

Dr. Adil Rasheed

 

Dr. Sanghamitra Budhapriya

 

Mrs. Suzan

 

Ms. Shifa Ashraf,

 

Dr. Jajati Pattnaik

 

Dr. Ashish Shukla

 

Mr. Sairam Bharti

 

Dr. Muddasir Qamar

 

Dr. Ayjaz Ahmad Wani

 

Mr. Shakti Kant Pattnaik

 

Dr. Nihar Ranjan Nayak

 

Mr. Mehrajuddin Bhatt

 

Dr. Jyoti Pathania